Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna przyjmuje interesantów:

W dni powszednie  – 17:30-17:45

Kancelaria parafialna jest jednym z miejsc spotkań duszpasterskich.

W kancelarii parafialnej można:

1. Poradzić się w sprawach osobistych lub rodzinnych, moralnych, religijnych lub społecznych (rozmowa duszpasterska z kapłanem).
2. Zgłosić potrzebę odwiedzin chorego.
3. Zamówić Mszę świętą.
4. Otrzymać akt chrztu lub inne wyciągi z Ksiąg parafialnych.
5. Zgłosić i ustalić termin Chrztu świętego, ślubu czy pogrzebu.
6. Przeprowadzić rozmowy duszpasterskie w ramach przygotowania do Sakramentu małżeństwa.
7. Poprosić o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.
8. Złożyć ofiarę na potrzeby kościoła.
9. Zgłaszać uwagi odnośnie do życia parafialnego, inicjatyw duszpasterskich, jakości nabożeństw i inne.