fbpx
Menu Zamknij

Litania do Dzieciątka Jezus (2)

LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS (2)

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Dzieciątko Jezus usłysz nas!
Dzieciątko Jezus wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Dzieciątko Jezus, Boże prawdziwy z Boga prawdziwego, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Mądrości Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, poczęte za sprawą Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Słowo, które Ciałem się stało, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Synu Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, narodzone w stajence w Betlejem, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, przynoszące pokój ludziom dobrej woli, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, wielbione od Chórów Anielskich, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, uczczone przez ubogich pasterzy, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, przyjmujące pokłon Trzech Króli, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, ofiarowane w świątyni, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, uciekające do Egiptu, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, posłuszne Maryi i Józefowi, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, nauczające w świątyni, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Światłości świata, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Oblubieńcze dusz czystych, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Przyjacielu i Miłośniku dziatek, zmiłuj się nad nami.
Dzieciątko Jezus, Radości dusz sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Dzieciątko Jezus.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.

Od ducha złego, wybaw nas, Dzieciątko Jezus.
Od pychy żywota, wybaw nas, Dzieciątko Jezus.
Od złych namiętności, wybaw nas, Dzieciątko Jezus.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Dzieciątko Jezus.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Dzieciątko Jezus.

Przez odwieczne rodzenie Twoje w łonie Ojca, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez najczystsze poczęcie Twoje w łonie Dziewicy Maryi, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez narodzenie Twoje, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez łzy i ubogi żłóbek Twój, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez głębokie upokorzenie Twoje, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez cierpienie Twoje, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez skromność, prostotę i niewinność Twoją, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Przez wszystkie cnoty Twoje, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Jezu, Boski Zbawicielu,
który z miłości ku nam uniżyłeś się,
przyjąwszy małego Dzieciątka,
użycz nam tej łaski, abyśmy poznając
Twą nieskończoną mądrość w ukryciu i uniżeniu Dziecięctwa,
w uniesieniu miłości wielbili Ciebie,
i zasłużyli oglądać Twą nieskończoną chwałę.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym,
Bóg na wieki wieków. Amen.Opublikowano wLitania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *